Öğretim Amaçları ve Program Çıktıları

 

PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI

A1. Modern matematiğin kuramsal ve uygulamaları konusunda temel bilgi, beceri ve donanıma sahip olmak

A2. Matematiğin uygulama alanlarındaki problemleri çözme becerisine sahip olmak

A3. Matematikteki, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etme, ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla iletişim kurma becerisine sahip olmak

A4. Finans, ekonometri, bankacılık, aktüerya, eğitim, bilişim, kriptoloji, bilgisayar ve yazılım gibi matematiğin uygulama alanlarında istihdam etmiş, girişimci, kendine güvenen birey olmak

A5. Yaşam boyu öğrenme, mesleki etik ve sorumluluk bilinçlerine sahip, millî, manevî, kültürel ve insani değerlere saygılı, topluma karşı duyarlı birey olmak

A6. Özgün ve bağımsız araştırma yapabilecek, kariyerine lisansüstü eğitim alarak devam ederek ülkemizin bu alandaki eksikliğini giderecek geleceğin bilim insanı olmak

PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ1. Yeterince matematik donanımına sahip olunabilmesi için programda yer alan cebir, geometri, uygulamalı matematik, topoloji ve analiz gibi dallarda iyi eğitimin verilmesi

PÇ2. Matematiksel düşünce yöntemlerinin kavratılarak matematiği sözlü ve yazılı olarak ifade etme yeteneğinin geliştirilmesi

PÇ3. Türkçe ve bir yabancı dilde etkin iletişim kurma becerisinin kazandırılması 

PÇ4. Matematiğin uygulama alanları için gerekli temel donanımların kazandırılması

PÇ5. Çeşitli bilim dallarında ve gerçek hayatta karşılaşılan problemleri çağdaş araçlar ve matematiksel yöntemler ile çözme becerisinin kazandırılması

PÇ6. Matematik ve matematiğin uygulama alanları ile ilgili erişilen bilginin kullanılmasında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve sorumluluk bilincinin sağlanması

PÇ7. Temel yazılım bilgisi ve bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanma becerisinin kazandırılması

PÇ8. Lisansüstü düzeyde çalışma yapabilme altyapısının kazandırılması

PÇ9. Bireysel ve takım üyesi olarak etkin biçimde çalışma becerisinin kazandırılması

PÇ10. Yaşam boyu öğrenme bilinci ile matematikteki ve matematiğin uygulama alanlarındaki gelişmeleri takip etme ve kendini sürekli yenileme becerisinin kazandırılması

background image