Politikalarımız

 

Matematik Bölümü Eğitim - Öğretim Politikası

Araştırmacı yönünü geliştirmiş, sorgulayan, güncel matematiksel gelişmeleri takip eden,teorik Matematik bilgisini özümsemiş, edindiği bilgileri kullanarak bilimsel yorumlar yapabilen matematikçiler yetiştirmek,

Eğitim öğretim hedeflerini en üst düzeyde yürütmek,

Lisans/lisansüstü düzeyde nitelikli mezunlar yetiştirerek toplumun refah düzeyinin arttırılmasına katkı sağlamaktır.

 

Matematik Bölümü Uluslararasılaşma Politikası

Uluslararası düzeyde tanınır ve dünya öğrencilerinin tercih edeceği bir bölüm olmak,

Öğretim üyelerinin yurtdışındaki diğer üniversitelerle değişimini sağlayarak ülkemizin, üniversitemizin ve bölümümüzün tanınırlığını arttırmak,

Dünya öğrencileriyle kültürel, sosyal ve öğrenme yaklaşımlarını paylaşmak için öğrenci hareketliliğini sağlamak,

Değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim üyesi sayısını arttırmaktır.

 

Matematik Bölümü Kalite Güvencesi Politikası

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü olarak ulusal ve uluslararası alanda eğitim ve araştırmada ön planda olmak,

Eğitim ve öğretim etkinliklerini değişen şartlara paralel olarak güncellemek ve yürütmek,

Altyapısı güçlü, yenilikçi, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek,insani değerlere saygılı matematikçileri yetiştirmek,

Güncel bilimsel çalışma alanlarında evrensel niteliğe sahip bilgi üretmek ve paylaşmak,

Sürekli iyileştirmeyi sağlayarak mezunlarımızın çalıştığı kurumların memnuniyetini sağlamaktır.

 

Matematik Bölümü Araştırma Politikası

Dünyada ve ülkemizde toplumsal ihtiyaçlara çözüm üreten, disiplinler arası bakış açısını bilen ve bu bilgiyi yorumlayabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında yenilikçi ve öncü araştırmaların içerisinde yer alabilecek farkındalık gücü yüksek olan matematikçilerin yetiştirilmesi,

6 farklı anabilim dalındaki öğretim üyelerimizin öncülüğünde bölümümüzdeki tüm imkanları kullanarak araştırmalar yapabilmek,

Lisans ve lisansüstü eğitimde BAP, TÜBİTAK vb. gibi kurumlarla ve diğer YÖK kurumlarıyla ortaklaşa yapılan araştırmaların sayısının ve kalitesinin arttırılmasıdır.

 

Matematik Bölümü Toplumsal Katkı Politikası

Tüm bilimler arasında önemli bir yere sahip olan, ülkenin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu Matematik Bölümü lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim vermektedir.

Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin toplumsal katkıya dönüşebilmesini sağlamak amacıyla akademisyenleri sürekli teşvik ederek bilime, insanlığa ve ülkemize fayda sağlamak,

Bilimsel ve teknik altyapıya sahip bireyler yetiştirerek toplumun seviyesinin, refahını ve sağlığının sürdürülmesine ve artırılmasına katkı sağlamaktır.

 
background image