Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler

Misyon

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nün varoluş nedeni, matematik bilimlerinde uluslararası düzeyde özgün araştırmalar yapan, uyguladığı sürekli gelişen eğitim sistemi ile üstün nitelikli matematikçiler yetiştiren, anılan nitelikleri ile ülkesinde saygınlık uyandıran seçkin bir bölüm olmaktır.  Matematik Bölümü, matematiksel düşünme yeteneğini kazanan, günlük hayatta karşısına çıkan problemlere öğrendiklerini uygulayabilen ve bu problemleri çözüme ulaştıran, 5 temel matematik bilgi ve becerisi ile donatılmış ve alanındaki gelişmeleri takip eden, eleştirel bakış açısına sahip, takım çalışmasına uyumlu, kendini yenileyen ve çevresine önderlik edebilecek matematikçiler yetiştirmeyi; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinimler için ürettiği bilgiyi uygulayan ve yayan bir kurum olmayı görev edinmiştir.

Vizyon

Matematik lisans ve  lisansüstü eğitimi ve  öğretiminde  örnek bir  bölüm olması için eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, bölüm elemanlarının uluslararası çalışmalar yapabilmesi için makale sayısının ve kalitesinin artırılması, çağdaş, girişimci, iş ve bilim dünyasında aranan mezunlar yetiştirilmesidir.  

Değerler

Cumhuriyetin temel değerlerine bağlılık, bilimselliği değişmeyen dünya görüşü olarak izlemek, evrensel etik değerlere bağlılık, yaratıcı düşünce, yenilikçi yaklaşım ve girişimleri özendirmek, eğitim-öğretim ve araştırmalarda uluslararası katkılar sağlamak, uluslararası işbirliğine açık olmak, toplumsal yararı gözetmek.

Hedefler

Bölümümüz, girişimci, kendine güvenen, bilgi üreten ve bu bilgileri diğer bireylere aktarabilen bireylerin yanı sıra, özgün ve orijinal çalışmalar yapabilecek matematikte geleceğin bilim adamlarını ülkemize kazandırmayı hedeflemiştir. 

 

background image