Yüksek Lisans Tez Savunması (26/01/2021)

 

Bölümümüz yüksek lisans öğrencisi Seval ŞENOCAK' ın "Lineer Pozitif  Operatörlerin Yaklaşım Özelliklerinin Bir Derlemesi" başlıklı tez savunması, 26.01.2021 tarihinde saat 13:30 da Matematik Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.