Yüksek Lisans Tez Savunması (08/01/2021)

 

Bölümümüz yüksek lisans öğrencisi Selin BEĞEN' in "İki Değişkenli Brenke Polinomları Tabanlı Szasz-Kantorovich Operatörleri" başlıklı tez savunması, 08.01.2021 tarihinde saat 14:00 da Matematik Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.