Öğretim Amaçları ve Kazanımları

 

                                                         Program Öğretim Amaçları

   

   A1. Modern matematiğin kuramsal konuları ve uygulamaları ile ilgili temel bilgi, beceri ve donanımların kazandırılması, 

   A2. Matematiğin uygulama alanlarındaki problemleri çözme becerisinin kazandırılması,

   A3. Matematikteki, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etme, ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla iletişim kurma becerisinin kazandırılması,

   A4. Finans, ekonometri, bankacılık, aktüerya, eğitim, bilişim, kriptoloji, bilgisayar ve yazılım gibi matematiğin uygulama alanlarında istihdam edilecek girişimci, kendine güvenen mezunlar yetiştirilmesi,

   A5. Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip, milli, manevi, kültürel ve insani değerlere saygılı, topluma karşı duyarlı mezunlar yetiştirilmesi,

   A6. Özgün ve bağımsız araştırma yapabilecek, kariyerine lisansüstü eğitim alarak devam ederek ülkemizin bu alandaki eksikliğini giderecek geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi.