Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler - Matematik Bölümü
Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler

 

Misyon

Matematik Bölümü özgün düşünen, sorgulayan, kendisine güvenen, araştıran, problem çözme becerisine sahip ve bu becerisini gerçek hayatta uygulayabilen, çağın değişimlerine ayak uydurabilen ve güçlü kişilik özelliklerine sahip, Matematiğin günümüzde geldigi noktayi bilen, Matematiksel düşünce yöntemlerini kavrayarak matematiği sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen, Matematiğin tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi sahibi olan ve bu bilim dalındaki gelişmeleri takip edebilen, çeşitli bilim dallarında ve gerçek hayatta karşılaşılan problemleri Matematiksel modelleme yaparak Matematiksel yöntemler yoluyla çözebilme becerisine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Vizyon

Matematik lisans ve  lisansüstü eğitimi ve  öğretiminde  örnek bir  bölüm olması için eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, bölüm elemanlarının uluslararası çalışmalar yapabilmesi için makale sayısının ve kalitesinin artırılması, çağdaş, girişimci, iş ve bilim dünyasında aranan mezunlar yetiştirilmesidir.  

 

Değerler

Bilimsellik, akademik özgürlük, yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek ve sürdürülebilir kaliteye sahip olmak  

 

Hedefler

Nitelikli matematikçi sayısını artırmak; yüksek lisans ve doktora çalışmalarının sayısını ve kalitesini artırmak; eğitim ve bilimsel çalışmalarda teknolojik değişimleri takip edebilen ve uyum sağlayabilen kadroları oluşturmak;uluslararası yayın sayısını artırmaktır. Matematik Bölümü; bilimsel araştırma ve etik değerlere sahip, mezunlarıyla bilimin gelişmesinde aktif rol alan, alanında dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, toplumun her alanda gelişmesi için çalışan mezunlar yetiştirmeyi hedefler.