Matematik Bölümü İş Akış Şemaları

 

Personel İşleri - İş Akış Şemaları

Akademik Personel Atama İşlemleri - İş Akış Şeması
Ders Görevlendirmesi - İş Akış Şeması
Fakülte Kurulları - İş Akış Şeması
Görev Süresi Uzatma - İş Akış Şeması
Görevden Ayrılma İşlemleri (Emeklilik-İstifa-Nakil-Ölüm) - İş Akış Şemaları
Görevlendirme, uygunluk ve görüş ile ilgili çeşitli yazılar - İş Akış Şemaları
Öğretim Elemanlarının Çeşitli Dilekçeleri - İş Akış Şemaları
Resmi Kargolar - İş Akış Şeması
Yurtiçi Geçici Görevlendirme (Kongre, Seminer...) - İş Akış Şemaları
Yurtdışı Geçici Görevlendirme (Kongre, Seminer...) - İş Akış Şemaları

Fen Bilimleri Enstitüsü - İş Akış Şemaları

Ders Açma Süreci (Lisansüstü) - İş Akış Şeması
Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri (Lisansüstü) - İş Akış Şemaları
Ders Puantajlarının Hazırlanması İşlemleri (Lisansüstü) - İş Akış Şemaları
Lisansüstü Öğrenci Kimlik Teslim İşlemi - İş Akış Şeması
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Formları - İş Akış Şeması

Öğrenci İşleri - İş Akış Şemaları

Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri - İş Akış Şemaları
Ders Programlarının ve Dağılımlarının Hazırlanması ve Duyurulması İşlemleri - İş Akış Şemaları
Dikey Geçiş İşlemleri - İş Akış Şemaları
Dikey Geçiş İşlemleri - İş Akış Şemaları
Öğrenci Danışmanının Belirlenmesi ve Bildirilmesi - İş Akış Şemaları
Sınav Evraklarının Toplanması - İş Akış Şemaları
Sınav Programlarının İlanı (Mazeret sınavı, tek ders sınavı) - İş Akış Şemaları
Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazlar ve Değerlendirilmesi Süreci - İş Akış Şemaları

Muhasebe Birimi - İş Akış Şemaları

Ders Puantajlarının Hazırlanması İşlemleri (Muhasebe) - İş Akış Şeması
Ek Ders Ödemeleri (Sınav Ödemeleri) - İş Akış Şeması
Mal Beyanı İşlemleri - İş Akış Şeması

 

İş Akış Şeması Kodları