Duyurular

 

Lisanüstü Öğrencilerinin Dikkatine!!!

 

DERS KAYITLARINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

1.     07.06.2015 Tarihinde Yapılan Matematik Anabilim Dalı Akademik Kurulunun İlgili Kararı KARAR NO 01. Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17. Maddesinin 1. bendi uyarınca Anabilim Dalımız Yüksek Lisans Programında ders aşamasını bitirmek için 7 (yedi) dersten 3 (üç) ünün ve Doktora programında ders aşamasını bitirmek için (sekiz) dersten 3 (üç) ünün zorunlu olmasına karar verilmiştir. Bu anlamda Yüksek Lisansta aşağıda belirtilen 10 dersten (üç) tanesinin alınması zorunludur. Doktorada ise Yüksek Lisansta alınan 3 (üç) ders hariç aşağıda belirtilen 10 dersten 3 (üç) tanesini alınması zorunludur.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

1

5031305

Fonksiyonel Analiz I

2

5211305

Cebir I

3

5431305

Diferensiyel Geometri I

4

5511305

Dönüşümler ve Geometriler

5

5651305

Genel Topoloji

6

5661305

Genel Topoloji 2

7

6121305

Başlangıç ve Sınır Değer Problemleri

8

5811305

Kısmi Diferensiyel Denklemler I

9

6281305

İleri Lineer Cebir I

10

6421305

İleri Kompleks Analiz I

 

 

 

2)      20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’nın Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca ;

15. Maddenin 2. Bendinde belirtilen “Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.” ibaresine istinaden “Doktora Seminer” dersi ve

34. Maddenin 5. Bendinde belirtilen “Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.” ibaresine istinaden “Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” dersi müfredata eklenmiştir.

3.     2. maddede belirtilen derslerden (Doktora Seminer” dersi ve “Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” dersi) 2016-2017 güz döneminde yüksek lisans programlarında derslerini bitirmiş ve doktora programlarında yeterlik sınavına girecek öğrenciler muaf tutulacaktır (Bakınız http://fbe.gazi.edu.tr/posts/view/title/kayit-yenileyecek-ogrencilerin-dikkatine-158870).

4.     Ders dönemindeki öğrenciler  “Doktora Seminer” dersi ve “Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” dersi aldıktan sonra yeterlilik sınavına girecektir.

5.     Hala şuan ders döneminde olan öğrenciler 1 numaralı maddedeki Matematik Anabilim Dalı Akademik Kurulunun kararına uymak zorundadır. Yani doktora öğrencisi ders aşamasını bitirmek için 8 (sekiz) dersten yukarıda tabloda belirtilen (yüksek lisansta almadığı) (üç) ünün zorunlu olarak alması gerekmektedir.

6.     Kontenjanı 0 (sıfır) olan dersler açılmayacaktır.

7.     Ders kontenjanları bölüm başkanlığı tarafından dersin hocasına sorularak aşamalı olarak artırılacaktır.

8.    Kayıt sürecinde eklenebilecek duyurulara ulaşabilmek için bölüm web sayfasının takip edilmesi gerekmektedir.

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI