Duyurular

 

DERS KAYITLARINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

 

1)  İki şubeli derslerde öğrenci numarası tek olan öğrenciler 2. şubeyi (B şubesi),  öğrenci numarası çift olan öğrenciler 1. şubeyi (A şubesi) seçeceklerdir.  Dersi alttan alan öğrenciler için çakışma durumlarında dersin hocası ile görüşülüp onayı alındıktan sonra, bu kural danışman tarafından kontrol edildikten sonra uygulanmayabilir.

2) İkinci Öğretim programına kayıtlı öğrenciler ders seçimini normal öğretim programından yapacaklardır.

3) Normal olarak alınması gereken yarıyılda alınmamış olan veya alınmış fakat başarılı olunmamış dersler, o derslerin verildiği ilk yarıyılda en alt yarıyıldan başlayarak öncelikle alınmak zorundadır. Ancak, danışmanın onayıyla tüm eğitim-öğretim dönemleri boyunca alt yarıyıl derslerinden sadece biri bir kez ertelenebilir.

4) Karnesinde görülen zorunlu dersleri ve toplam 240 AKTS kredisini tamamlayan öğrenci mezun olabilecektir.

5) Zorunlu dersleri tamamladığı halde toplamda 240 AKTS kredisine ulaşamayan son sınıf öğrencilerinin fazladan seçmeli derse kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bu durumda en az AKTS kredisinin alındığı yarıyıldan seçmeli ders alınmalıdır.

6) 1. Sınıf bahar döneminde 6 zorunlu ve 2 seçmeli ders başarılmalıdır.

7) 2. Sınıf bahar döneminde 4 zorunlu ders ve 1 seçmeli ders başarılmalıdır. 

8) 3. Sınıf bahar döneminde 4 zorunlu ders ve biri alan dışı seçmeli olan 2 seçmeli ders başarılmalıdır. Eğer alan dışı seçmeli ders açılmazsa, yerine bölümün 3. sınıf bahar döneminde açılan başka bir seçmeli dersinin alınması yeterli olacaktır.

9)  Bölümünüzün web sayfasında yer alan bilgi paketinde görülebileceği gibi; öğrencilerimiz 7. dönemde yani 4. sınıf güz döneminde Araştırma Projesi  I dersini  ve en az 4 tane bölüm içi 4. sınıf seçmeli  dersini, 8. dönemde, 4. sınıf bahar döneminde Araştırma Projesi  II  dersini ve en az 4 tane bölüm içi 4. sınıf seçmeli dersini başarmak zorundadır.

10) Kontenjanı 0 (sıfır) olan dersler açılmayacaktır.

11) Seçmeli ders kontenjanları bölüm başkanlığı tarafından dersin hocasına sorularak aşamalı olarak artırılabilir.

12) Kayıt sürecinde eklenebilecek duyurulara ulaşabilmek için bölüm web sayfasının takip edilmesi gerekmektedir.

 

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI