Duyurular

DERS KAYITLARINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

 

1)  İki şubeli derslerde öğrenci numaranız tek ise 2. şubeyi (B şubesi)  ya da çift ise 1. şubeyi (A şubesi)  seçeceklerdir.  

Ders üç şubeli ise öğrenci numarasının sonu 0-1-2 olanlar 3. şubeyi (C şubesini), 3-4-5 olanlar 1. şubeyi (A şubesini), 6-7-8-9 olanlar ise 2. şubeyi (B şubesini) seçeceklerdir.

Dersi alttan alan öğrenciler için çakışma durumlarında dersin hocası ile görüşülüp onayı alındıktan sonra, bu kural danışman tarafından kontrol edildikten sonra uygulanmayabilir.

2) İkinci Öğretim programına kayıtlı öğrenciler ders seçimini normal öğretim programından yapacaklardır.

3) Normal olarak alınması gereken yarıyılda alınmamış olan veya alınmış fakat başarılı olunmamış dersler, o derslerin verildiği ilk yarıyılda, en alt yarıyıldan başlayarak, öncelikle alınmak zorundadır.  Ancak, danışmanın onayıyla tüm eğitim-öğretim dönemleri boyunca alt yarıyıl derslerinden sadece biri, bir kez ertelenebilir.

4) Karnenizde görülen zorunlu dersleri ve 240 AKTS yi tamamlayan öğrenci mezun olabilecektir.

5) Zorunlu dersleri tamamladığı halde 240 AKTS ye ulaşamayan öğrencilerin AKTS yi tamamlamak için seçmeli derslere kayıt yaptırmaları gerekir.

6) 1. Sınıf güz döneminde 8 zorunlu ders başarılmalıdır.

7) 2. Sınıf güz döneminde 4 zorunlu ders ve 2 seçmeli ders başarılmalıdır.

    2. sınıf güz dönemi öğrencileri kredileri yettiği durumda biri alan dışı seçmeli olabilen iki seçmeli derse kayıt yaptırmalılar. Eğer alan dışı seçmeli açılmazsa bölümden 2. sınıf güz döneminde açılan iki seçmeli ders almakta yeterli olacaktır.

8) 3. Sınıf güz döneminde 5 zorunlu ders ve 1 seçmeli ders başarılmalıdır.

9)  Bölümünüzün web sayfasında yer alan bilgi paketinde görebileceğiniz gibi;

7. dönemde yani 4. sınıf güz döneminde Araştırma Projesi  I dersini  ve en az 4 tane bölüm içi 4. sınıf seçmeli  dersini,

8. dönemde, 4. sınıf bahar döneminde Araştırma Projesi  II  dersini ve en az 4 tane bölüm içi 4. sınıf seçmeli   dersini,

başarmak zorundasınız.

10) Kontenjanı 0 (sıfır) olan dersler açılmayacaktır.

11) Seçmeli ders kontenjanları bölüm başkanlığı tarafından dersin hocasına sorularak aşamalı olarak artırılacaktır.

12) Kayıt sürecinde eklenebilecek duyurulara ulaşabilmek için bölüm web sayfasının takip edilmesi gerekmektedir.

 

MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI