Komisyonlar

Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN

Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Şerife BÜYÜKKÖSE

Doç. Dr. Mediha ÖRKCÜ

Doç. Dr. Fikriye N. YILMAZ

Kalite Alt Çalışma Grubu

Doç. Dr. Müzeyyen SANGURLU SEZEN

Arş. Gör. Dr. Şule Yüksel GÜNGÖR

Prof. Dr. Cüneyt ÇEVİK

Eğitim Dış İlişkiler Alt Çalışma Grubu

Doç. Dr. Mediha ÖRKCÜ

Doç. Dr. Fikriye Nuray YILMAZ

Prof. Dr. Meryem KAYA

Risk Alt Çalışma Grubu

Doç. Dr. Ülkü DİNLEMEZ KANTAR

Doç. Dr. Fikriye Nuray YILMAZ

Halit BIYIK

Program Danışma Kurulu

Doç. Dr. Hasan Hüseyin SAYAN

Doç. Dr. Miraç ÇETİN

Doç. Dr. Can KIZILATEŞ

Mihrap ÇETİN

Prof. Dr. Hatice Gül İNCE İLARSLAN

ARGE ve Altyapı Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Esra ERKUŞ DUMAN

Prof. Dr. Esra KIR ARPAT

Doç. Dr. Mediha ÖRKCÜ

 

 

 

 

Akreditasyon Komisyonu

 

Doç. Dr. Gürhan İÇÖZ

Arş. Gör. Dr. Gökhan MUTLU

Arş. Gör. Dr. Şule Yüksel GÜNGÖR

Arş. Gör. Güler Başak ÖZNUR

Arş. Gör. Bilge Zehra SERGİ

Prof. Dr. Naim TUĞLU

Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Çetin VURAL

Prof. Dr. Şerife BÜYÜKKÖSE

Prof. Dr. Mustafa Fahri AKTAŞ

Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN