Tanıtım

 

Bir yönüyle sanat, başka bir yönüyle dildir Matematik. Galileo “Tabiat Matematik dilinde yazılmıştır” der. Fiziki dünyanın düzeni ve ahengi Matematiğe dayanır. Matematik,  Einstein’ın rölativite teorisinden bir pazar alışverişindeki toplama çıkarma işlemine kadar ortak bir dil ve araç olarak karşımıza çıkar. 

Sayı ve uzay gibi soyut kavramları ve bunların ilişkilerini konu alan Matematiğin, fiziksel bilimlerde ve bilişim teknolojisinde kullanımı hızla artmaktadır.  Bölümümüz, bu hızlı gelişmelere ve değişmelere yetişebilmek için, gelişen teknolojiler karşısında yeterli donanıma sahip,  araştırma ve teknik alanlarda çalışabilecek Matematikçiler yetiştirmeyi  amaç edinmiştir.