Hakkımızda

Tanıtım

Bir yönüyle sanat, başka bir yönüyle dildir Matematik. Galileo “Tabiat Matematik dilinde yazılmıştır” der. Fiziki dünyanın düzeni ve ahengi Matematiğe dayanır. Matematik,  Einstein’ın rölativite teorisinden bir pazar alışverişindeki toplama çıkarma işlemine kadar ortak bir dil ve araç olarak çıkar karşımıza. 

Sayı ve uzay gibi soyut kavramları ve bunların ilişkilerini konu alan Matematiğin, fiziksel bilimlerde ve bilişim teknolojisinde kullanımı hızla artmaktadır.  Bölümümüz, bu hızlı gelişmelere ve değişmelere yetişebilmek için, gelişen teknolojiler karşısında yeterli donanıma sahip,  araştırma ve teknik alanlarda çalışabilecek Matematikçiler yetiştirmeyi  amaç edinmiştir. 

1982 yılında kurulan Matematik Bölümü lisans ve lisansüstü eğitimini bugün itibari ile, 15 Profesör, 17 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 15 Araştırma Görevlisi ile sürdürmektedir. Bölümümüzde Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik, Topoloji ve  Uygulamalı Matematik Ana Bilim dalları bulunmaktadır.

Misyon

Matematik Bölümü özgün düşünen, sorgulayan, kendisine güvenen, araştıran, problem çözme becerisine sahip ve bu becerisini gerçek hayatta uygulayabilen, çağın değişimlerine ayak uydurabilen ve güçlü kişilik özelliklerine sahip, Matematiğin günümüzde geldigi noktayi bilen, Matematiksel düşünce yöntemlerini kavrayarak matematiği sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen, Matematiğin tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi sahibi olan ve bu bilim dalındaki gelişmeleri takip edebilen, çeşitli bilim dallarında ve gerçek hayatta karşılaşılan problemleri Matematiksel modelleme yaparak Matematiksel yöntemler yoluyla çözebilme becerisine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Vizyon

Matematik lisans ve  lisansüstü eğitimi ve  öğretiminde  örnek bir  bölüm olması için eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, bölüm elemanlarının uluslararası çalışmalar yapabilmesi için makale sayısının ve kalitesinin artırılması, çağdaş, girişimci, iş ve bilim dünyasında aranan mezunlar yetiştirilmesidir.