Dersler (Zorunlu-Seçmeli)

 

Yüksek Lisans müfredatı (Zorunlu ve Seçmeli dersler) için tıklayınız.

 

Doktora müfredatı (Zorunlu ve Seçmeli dersler) için tıklayınız.

 

Lisansüstü programlardaki Zorunlu dersler ile ilgili 10.04.2019 tarihli Matematik Ana Bilim Dalı Akademik Kurul Kararları

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı itibariyle Yüksek Lisans Programında zorunlu  ders olarak İleri Lineer Cebir I ve Doktora Programında ise zorunlu ders olarak  Fonksiyonel Analiz I dersinin alınması gerekmektedir. Buna ilişkin aşağıdaki kararlara dikkat ederek ders seçimi yapılmalıdır.

 
a) 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı ve sonrası Yüksek Lisans programındaki öğrenciler Doktora programında zorunlu ders olan Fonksiyonel Analiz I dersini seçemiyeceklerdir. 
 
b) 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı öncesi kayıtlı;
 
     b1) Yüksek Lisans programı öğrencileri, İleri Lineer Cebir I dersini daha önce almışlar ise zorunlu ders yükünü tamamlamış olacaklardır.
     b2) Doktora programı öğrencileri, Fonksiyonel Analiz I derslerini bulundukları program içinde daha önce almışlar ise zorunlu ders yükünü tamamlamış oacaklardır. 
     b3) Zorunlu ders yükünü tamamlamamış Yüksek Lisans veya Doktora programı öğrencileri, sadece bulundukları programdaki yeni zorunlu dersi almaları halinde zorunlu ders yükümlülüklerini yerine  getirmiş olacaklardır.  
     b4) Doktora programında zorunlu alması gereken Fonksiyonel Analiz I dersini daha önce Yüksek Lisans programında almış olan öğrencilerin, bu zorunlu dersten muaf tutularak yerine seçmeli ders  almaları gerekmektedir.