Ders Programı

 

2017-2018 Güz Dönemi Lisansüstü Ders Programı

 

Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
08.30-09.20 1. Sonlu Yansıma Grupları-I
(Seminer 227)
2. Graflar, Matrisler ve Uygulamaları
(Derslik 220)
1. Eliptik Sınır Değer Problemleri
(Ofis 315)
2. Diferensiyel Denklemlerin Stabilitesi
(Seminer 227)
1. İleri Kompleks Analiz-I
(Seminer 227)
2. Başlangıç ve Sınır Değer Problemleri
(Derslik 206)
1. Pozitif Operatörler-I
(Seminer 227)
1. Fuzzy Uzayları
(Seminer 227)
09.30-10.20 1. Sonlu Yansıma Grupları-I
(Seminer 227)
2. Graflar, Matrisler ve Uygulamaları
(Derslik 220)
1. Eliptik Sınır Değer Problemleri
(Ofis 315 )
2. Diferensiyel Denklemlerin Stabilitesi
(Seminer 227)

1. İleri Kompleks Analiz-I
(Seminer 227)
2. Başlangıç ve Sınır Değer Problemleri
(Derslik 206)
3. Topolojik Vektör Uzayları-I
(Ofis 314)

1. Pozitif Operatörler-I
(Seminer 227)
1. Fuzzy Uzayları
(Seminer 227)
10.30-11.20 1. Sonlu Yansıma Grupları-I
(Seminer 227)
2. Graflar, Matrisler ve Uygulamaları
(Derslik 220)
1. Eliptik Sınır Değer Problemleri
(Ofis 315)
2. Diferensiyel Denklemlerin Stabilitesi
(Seminer 227)
1. İleri Kompleks Analiz-I
(Seminer 227)
2. Başlangıç ve Sınır Değer Problemleri
(Laboratuvar 301)
3. Topolojik Vektör Uzayları-I
(Ofis 314)
4. Kısmi Türevli Denk. Sayısal Çözümleri Sonu Farklar-I
(Derslik 311)
1. Pozitif Operatörler-I
(Seminer 227)
1. Fuzzy Uzayları
(Seminer 227)
11.30-12.20 1.Drac Delta Tipinde Çekirdeği Olan İntegral Op. Yaklaşım Öz.
(Seminer 227)
1. Lineer Poz. Op. Yak. Öz. -I
(Seminer 227)
1. Topolojik Vektör Uzayları-I
(Ofis 314)
2. Dönüşümler ve Geometriler-II
(Seminer 227)
3. Kısmi Türevli Denk. Sayısal Çözümleri Sonu Farklar-I
(Derslik 311)
1. Manifoldlar Teorisi-II
(Seminer 227)
2. Kompakt Topolojik Uzaylar-ı
(Derslik 220)
1. Fonksiyonların Yaklaşım Teorisi-I
(Seminer 227)
12.30-13.20 1.Drac Delta Tipinde Çekirdeği Olan İntegral Op. Yaklaşım Öz.
(Seminer 227)
1. Lineer Poz. Op. Yak. Öz. -I
(Seminer 227)
2. Yarı Riemann Geometrisi-I
(Derslik 221)
1. Dönüşümler ve Geometriler-II
(Seminer 227)
2. Kısmi Türevli Denk. Sayısal Çözümleri Sonu Farklar-I
(Derslik 311)
3. Non- Selfadjoint Diferensiyel Operatörlerin Spektral Analizi
(Derslik 220)
1. Manifoldlar Teorisi-II
(Seminer 227)
2. Kompakt Topolojik Uzaylar-ı
(Derslik 220)
1. Fonksiyonların Yaklaşım Teorisi-I
(Seminer 227)
13.30-14.20
1.Drac Delta Tipinde Çekirdeği Olan İntegral Op. Yaklaşım Öz.
(Seminer 227)
2. Hiperbolik Geometriye Giriş
(Derslik 220)
1. Lineer Poz. Op. Yak. Öz. -I
(Seminer 227)
2. Yarı Riemann Geometrisi-I
(Derslik 221)
1. Dönüşümler ve Geometriler-II
(Seminer 227)
2. Non- Selfadjoint Diferensiyel Operatörlerin Spektral Analizi
(Derslik 220)
1. Manifoldlar Teorisi-II
(Seminer 227)
2. Kompakt Topolojik Uzaylar-ı
(Derslik 220)
1. Fonksiyonların Yaklaşım Teorisi-I
(Seminer 227)
14.30-15.20 1. Hiperbolik Geometriye Giriş
(Derslik 220)
1. Cebirsel Topoloji
(Seminer 227)
2. Cebir-I
(Derslik 221)
1. Yarı Riemann Geometrisi-I
(Derslik 221)
2. Grup İnşaaları
(Derslik 220)
3. Kısmi Diferensiyel Denklemler-I
(Seminer 227)
1. Non- Selfadjoint Diferensiyel Operatörlerin Spektral Analizi
(Derslik 220)
2. Fonksiyonel Analiz-II
(Seminer 227)
1. İleri Lineer Cebir-I
(Seminer 227)
 
15.30-16.20 1. Hiperbolik Geometriye Giriş
(Derslik 220)
1. Cebirsel Topoloji
(Seminer 227)
2. Cebir-I
(Derslik 221)
1.  Grup İnşaaları
(Derslik 220)
2. Kısmi Diferensiyel Denklemler-I
(Seminer 227)
1. Fonksiyonel Analiz-II
(Seminer 227)
1. İleri Lineer Cebir-I
(Seminer 227)
 
16.30-17.20 1. Cebirsel Topoloji
(Seminer 227)
2. Cebir-I
(Derslik 221)
1.  Grup İnşaaları
(Derslik 220)
2. Kısmi Diferensiyel Denklemler-I
(Seminer 227)
1. Fonksiyonel Analiz-II
(Seminer 227)
1. İleri Lineer Cebir-I
(Seminer 227)
 
17.30-18.20   1.Genel Topoloji-I
(Seminer 227)
     
18.30-19.20   1.Genel Topoloji-I
(Seminer 227)
     
19.30-20.20   1.Genel Topoloji-I
(Seminer 227)