Bilimsel Hazırlık Programı

 

Ana Bilim Dalımızın Lisansüstü başvuru şartlarında da belirtildiği gibi Matematik Bölümü dışındaki bölümlerden mezun olan öğrencilerimize Ana Bilim Dalımız Lisansüstü Programı’na geçişte Bilimsel Hazırlık Programı uygulamaktayız. Bu bağlamda Lisansüstü programlarına kabul edilen Ana Bilim Dalımız öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programımızda bulunan aşağıdaki tabloda verilen Bölümümüz Lisans Programı derslerini ilgili dönemlerinde almaları ve başarılı olmaları zorunludur.

Bilimsel Hazırlık Programı için belirlenen süre en çok iki yarıyılıdır.

Bilimsel Hazırlık Programı öğrencilerimiz Yüksek Lisans Programı’ndan isterlerse en fazla iki ders alabilirler.

Bilimsel Hazırlık Programı öğrencilerimizin programa kaydolmaları için aşağıdaki linkte verilen formu doldurup ivedilikle Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na elden veya mail (fenmatematik@gazi.edu.tr) ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Bilimsel Hazırlık Programı’ndaki dersler, önceki Lisans Programında alınmış ise bu derslerden muafiyet için not dökümü ve ilgili ders içerikleri Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu ile birlikte verilmelidir. Muafiyet durumu Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Komisyonu’nca (Lisansüstü E. K.) değerlendirilir.

Bilimsel hazırlık dersleri, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine sayılamaz.

 

MATEMATİK ANA BİLİM DALI BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

Dönem

Dersin Kodu

Dersin Adı

Güz

MAT3003

Genel Topoloji I

MAT4005

Fonksiyonel Analiz I

Bahar

MAT4012

Kısmi Türevli Denklemler II

 

Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu için tıklayınız. (Word)

Açıklamalı Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu için tıklayınız. (pdf)