2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

 

Matematik Bölümü 2019 Yılı Faaliyet ve Proje Bilgileri

 

Bu başlık altında, faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir.

 

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

 

1.1. Faaliyet Bilgileri

 

1.1.1 Düzenlenen Bilimsel Toplantılar, Etkinlikler

Sempozyum

Kongre

Konferans

Panel

Seminer

 

Diğer*

Etkinlikler

 

Genel Toplam

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Ulusal, B: Uluslararası

* Diğer Etkinlikler aşağıda da belirtilecektir.

Diğer Etkinlikler

SAYISI

Açık Oturum

 

Söyleşi

 

Tiyatro

 

Konser

 

Sergi

 

Turnuva

 

Teknik Gezi

 

Eğitim Semineri

 

 

1.1.2 Düzenlenen Bilimsel Toplantılara ve Etkinliklere Katılan Personel Sayısı

 

Sempozyum

 

Kongre

 

Konferans

 

Panel

 

Seminer

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

25

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Ulusal, B: Uluslararası

1.1.3. Bilimsel Yayın Sayıları

 

 

   BÖLÜM ADI

 

 

Makale*

 

 

Bildiri*

 

 

Kitap

A

B

A

B

 

1

50

22

23

5

A: Ulusal, B: Uluslararası

* İndekslere Giren Hakemli Dergilerde

 

1.1.4. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar

 

ÜNİVERSİTENİN ADI

ANLAŞMANIN İÇERİĞİ

University of Ruse

ERASMUS

Technicka Univerzita Ostrava

ERASMUS

Tomas Bata University

ERASMUS

University of Eastern Finland

ERASMUS

Universite de Haute Alsace

ERASMUS

Universite de Strasbourg

ERASMUS

Universite de Cergy-Pontoise

ERASMUS

University of Caen Lower Normandy

ERASMUS

Freie Universitat Berlin

ERASMUS

Karlsruher Institute fur Technologie

ERASMUS

Universitat zu Köln

ERASMUS

University of Ioannina

ERASMUS

Technological Educational Institute of Crete

ERASMUS

Universita degli Studi di Milano,

ERASMUS

Universita degli Studi di Ferrara

ERASMUS

Liepaja University,

ERASMUS

Cardinal Stefan Wyszynski University

ERASMUS

Instituto Politéchnico do Cavado e do Ave

ERASMUS

Seconda Universita Degli Studi di Napoli

ERASMUS

Universidade de Aveiro

ERASMUS

Universitatea “Vasile Alecsandri” din BACAU

ERASMUS

Universitatea din Oradea Str. Universității,

ERASMUS

Universitatea Politechnica din Bucuresti

ERASMUS

Technical University of Lasi

ERASMUS

University of Craiova

ERASMUS

University of Prosev

ERASMUS

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

ERASMUS

University of La Laguna

ERASMUS

Universidad de Oviedo

ERASMUS

University of  Sarajevo

ERASMUS

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

ERASMUS